Bejelentés


Szűcsi nyilvánossága Amíg a helyi hírekről csak itt olvashatsz!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlapon

Helyi hírek, helyi téma, minden, ami a környezetünkben történik

Kedves Olvasók!

Értékelés a vélemény rovat kérdőívének kitöltéséről

Köszönettel vettem a nagyszámú választ, amely a honlapon közzétett kérdőív kitöltésével és visszaküldésével az olvasók aktív közreműködését dicséri.

Több, mint 100 válasz érkezett vissza, amelyeknél a nemek aránya erősen a hölgyek javára tolódott el, 3/4 részben ők voltak az aktívabbak.

A válaszadók kor-összetétele igen nagy változatosságot mutat, a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbig, azonban nem egyenletes eloszlású volt a részvételi arány, a kitöltésben inkább az 35-55 és az 55 év feletti korosztály vett zömében részt.

Bár a témák közéleti jellegűek voltak, az ezek iránt érdeklődők többsége mégis úgy nyilatkozott, hogy jelenleg közéleti tevékenységet nem folytatnak és nem is kívánnak a Fidesz helyi szervezetében ilyet kifejteni.
Tanulságos lehet, hogy vajon a helyi közélet dolgai iránt érdeklődő, aktív és feltételezhetően megfelelő informatikai ismeretekkel rendelkező személyek bevonása miért nem történik meg a közérdekű feladatokba helyben?
Pontosabb ismeretek nélkül csak találgatni lehet, ezért a következő kérdéssorunk az okok mélyebb feltárásra ad majd lehetőséget.

A három legfontosabb megvalósítandó feladatnak az olvasók mind helyi, mind pedig térségi szinten is a munkahelyteremtést, a csatornaberuházás működőképes befejezését ítélték, de a legtöbben mégis az utak helyreállítását jelölték be a felsoroltak közül. Ez a jelölés abszolut vezette a fontossági sorrendet, ami érthető is a szennyvíz beruházás kivitelezői munkálatai során tapasztalt műszaki, minőségi kifogások ismeretében.

Érdekes tapasztalatok, hogy a helyi nyilvánosság erősítését(pl testületi ülések közvetítését, vagy helyi színvonalas újság kiadását, honlap fejlesztését)sokkal kevesebben tartották fontosnak, mint pl. az elektronikus ügyintézés bevezetését.

Ugyanilyen érdekesség, hogy még a helyi rendezvények, vagy civil szervezetek támogatásának igénye is mind előbbrevaló a válaszadóknak, mint az önkormányzati intézmények épületeinek felújítása, vagy a közterületek rendbetétele.

Elsősorban az érintett korosztályokból kikerülő válaszadók közül voltak néhányan, akik a településünkön új szolgáltatás bevezetését kívánnák előmozdítani: pl. idősek otthonát, családi napközit, vagy a fiatalok számára szabadidős tevékenységre lehetőséget igényelnének. Az ő számarányuk azonban az 5%-ot sem érte el.

Véleményem szerint a település(és ahogy azt leképezte a válaszadók) demográfiai összetételét is híven tükrözi, hogy újdonságok iránt kevésbé nyitottan, inkább hagyományosan "járt utak"-nak minősíthető kérdések megoldása mellett foglalt állást a többség.

A helyi önkormányzat munkájáról a legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy nem sokat tudnak róla. Mindennek ellenére a tájékoztatás hiányát nem sorolták a három legfontosabb probléma közé.

Ez kétféleképpen is értékelhető: hogy bár keveset tudnak képviselőik munkájáról, de nem is szeretnének többet,mivel elégedettek, azzal, ahogy van, vagy éppen ellenkezőleg - elegendőnek találják, ha annyit tudnak, amennyit muszáj, hiszen a nemrégiben lefolytatott politikai kampányok sorozata túlterhelte az egyszerű polgárokat, most úgy hiszik jobb semmibe sem belekeveredni. Inkább tudni sem akarják, hogy mi zajlik.

A válaszadók nagy hányada, közel 1/3-a a térségi problémákat nem is rangsorolta. Látható, hogy Szűcsi település előtt álló feladatok megoldását a többség a szívén viseli, de nem igazán érzi úgy, hogy a térséghez való tartozásra, együttgondolkodásra volna szükség néhány - elsősorban nagyobb költségigényű - feladat megoldásában(pl. hulladékgazdálkodás, egészségügy).

Riasztó adat, hogy mind a helyi alapfokú oktatás fejlesztése, mind pedig a térségi feladatok közül megjelölhető képzések, ismeretterjesztő előadások ingyenes szervezése azon kategóriák közé tartoztak, amelyeket egyetlen ember sem tartott annyira fontosnak, hogy a három legfontosabb feladat közé sorolja. Holott véleményem szerint többen, ha nem is maguk, de családjuk által érintettek az oktatás, képzés területén. Ezért ezt sajnálatos ténynek értékelhetjük.

Összességében az első - próbaként - elkészült kérdőív értékelést követően elmondható, hogy a dicséretes aktivitás képes elősegíteni a helyi jó kezdeményezések és szándékok érvényre jutását.

További, a szavazó állását is elemző értékelés és új kérdőív kerül hamarosan a honlapra.

Minden válaszadónak tisztelettel köszönöm, hogy véleményének megosztásával hozzájárul ahhoz, hogy Szűcsi lakosainak igényét jobban figyelembe véve történjen a közérdekű feladatok ellátása a jövőben.

Szeretném, ha véleményükkel és javaslatukkal továbbra is hozzájárulnának a lehető legszélesebb nyilvánosság megteremtéséhez.

Csala Elvira


A fejléc alatt található rovatokra(Közérdekű, Vélemény, Sajtó, illetve Térség) kattintva megismerheti az adott témában a legaktuálisabb híreket, információkat. A vélemény rovatban kérdőívet tölthet ki és szavazhat, az üzenőfalon kérdéseire kaphat közvetlenül választ!Galéria
" Szűcsi egy különlegesen szép hely nekünk,akik itt élünk és azoknak is, akik hozzánk ellátogatnak"
/foto: Soós Boglárka/
Képgaléria


Hírek
Ecsédről monográfia készül

Tóth Vilmos tanár úr feltett szándéka, hogy elkészíti szülőfaluja professzionális monográfiáját. Adatgyűjtése során számos érdekességet felfedezett már-írja a Heves Megyei Hírlap cikke...

tovább >>


2011 első testületi ülése

2011 január 27-én tartotta rendes ülését Szűcsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az ülésről összefoglaló olvasható a Hatvanonline cikkében a következő linken: http://www.hatvanonline.hu/201101281976/Hirek/Tersegi-hirek/Testuleti-Szucsiben.html

tovább >>


Térségi ár- és belvízi védekezés

Térségi értekezletet tartottak az ár- és belvízi védekezés gyakorlati feladatairól: Szabó Zsol polgármester szerint a megelőzés a legfontosabb. Hatvanban már felkészültek az ár és belvízi védekezésre. . Vásároltak egy univerzális gépet, amivel a védekezést tudják biztosítani. Ügyeleti rendszert hoztak létre, így azonnal tudnak intézkedni, dolgozni. Úgy véli, hogy egy baj esetén a szervezettség, a gyorsaság és a fellépési határozottság a legfontosabb. Kitért arra is, hogy pénzügyileg minden önkormányzatot megterhel a védekezés hiszen az állam mindig nem vállalhatja át ezeket a terheket. Sikerült kilobbiznia viszont, hogy a Bér patak és a Zagyva medrét kitisztítsák. A vízügyi igazgatóságoknál létszámot növelnek a feladatok elvégzésére... (részletek a Hatvanonline cikkében)

tovább >>


Csökkentik a víz- és csatornadíjat

Hatvanban a közeljövő egyik –városszerte alighanem a legtöbb embert érintő – legfontosabb intézkedése a víz- és csatornadíj csökkentése lehet. Szabó Zsolt polgármester elmondta: amennyiben lehetséges, január elsejéig visszamenőleg, de februártól mindenképpen körülbelül száz forinttal csökken a szolgáltatás köbméterenkénti díja. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg bruttó 776 forint helyett 6-ossal kezdődik majd a fizetendő összeg. Erről már egyeztettek a minisztériummal és a szolgáltatóval is. A polgármester úgy látja, hogy a beruházás számadatait megismerve fölösleges volt a lakosság korábbi mértékű terhelése.

tovább >>


Költségvetési törvény 2011

Kihirdették a 2011 évi költségvetési törvényt, amelynek önkormányzatokat érintő fejezetei közül az Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 32 000 forint/fő/év összegben került beépítésre a 2011/2012 tanév első 4 hónapját érintően.

tovább >>


A civil támogatás megváltozik

A Heves Megyei Hírlap írása: A civilszervezetek 2011-ben a költségvetési tervezet szerint 3,6 milliárd forint állami támogatásban részesülhetnek. De ez fél évre vonatkozik, mivel az év második részére várható radikális átalakítások alatt a pályáztatás szünetel.

tovább >>


Marad a Vízmű Zrt. Vezérigazgatója

A Heves Megyei Vízmű Zrt. tisztújító közgyűlésén egyhangú szavazással ismét dr. Bánhidy Pétert választották a társaság vezérigazgatójává. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) is, ahol dr. Bánhidy Pétert a MAVÍZ társelnökévé választották. Ebből is kitűniik, hogy a társaság élén hosszú évek óta helyt álló szakember elismertsége országos.

Továbbra is az ASA szállít

A kommunális hulladékot még további fél éves időtartamig az ASA szállítja miután a szolgáltatásra kiírt közbeszerzés eredménytelen volt.- hirdette ki 2010. december 16-i képviselő-testületi ülésen a polgármester.

tovább >>


ÖNHIKI: lényegesen átalakul

A korábban két önálló támogatásként megjelenő ÖNHIKI és az egyéb támogatás összevonásra kerül. Részletekért lépjen tovább a Sajtó oldalra:

tovább >>


Közmeghallgatás

Következő ülésén a képviselő testület KÖZMEGHALLGATÁST tart, melynek tervezett időpontja 2010. december 09-én du. 18.00. Itt elsősorban a csatorna beruházással kapcsolatos, de minden más kérdésben is tájékoztatást kérhetnek, vagy intézkedést kezdeményezhetnek a lakosság részéről megjelentek.

Milyen változást hozott a választás?

A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választások eredményeképpen felállt és megkezdte munkáját az új önkormányzat. Legjelentősebb változás, hogy a képviselők száma 9 főről 6-ra csökkent. A választási eredmények (szavazatarányok) a www.valasztas.hu honlapon elérhetők. a képviselők neve:

tovább >>Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!